baner

Родителска среща

Уважаеми родители,
Във връзка с организацията на дейностите за учебната 2022/2023 г. Ви уведомяваме за предстоящи родителски срещи, както следва:
• I клас – на 07.09.2022 г. (сряда) от 17:30 ч.
• II – IV клас – на 08.09.2022 г. (четвъртък) от 17:30 ч.
• V – VII клас – на 08.09.2022 г. (четвъртък) от 18:00 ч.

Родителските срещи ще бъдат присъствено в класните стаи както следва:

1а.- стая 204 , кл. ръководител- г-жа Д. Опанска

1б.- стая 206 , кл. ръководител- г-жа А. Танева

1в.- стая 207 , кл. ръководител- г-жа К. Зафирова

2а.- стая 201 , кл. ръководител- г-жа П. Борисова

2б.- стая 202 , кл. ръководител- г-жа А. Георгиева

2в.- стая 203 , кл. ръководител- г-жа С. Тракийска

2г.- стая 205 , кл. ръководител- г-жа М. Янакиева

3а. – стая 301 , кл. ръководител- г-жа К. Янева

3б.- стая 302 , кл. ръководител- г-жа А. Бошнакова

3в.- стая 303 , кл. ръководител- г-жа И. Пенкова

4а.- стая 304 , кл. ръководител- г-жа М. Динева

4б.- стая 305 , кл. ръководител- г-жа Цв. Александрова

4в.- стая 306 , кл. ръководител- г-жа Цв. Пенчева

5а.- стая 408 , кл. ръководител- г-жа Д. Лазарова

5б.- стая 406 , кл. ръководител- г-жа М. Георгиева

5в.- стая 403 , кл. ръководител- г-жа С. Трънкова

6а.- стая 405 , кл. ръководител- г-жа Йоана Маринова

6б.- стая 501 , кл. ръководител- г-жа А. Маринова

6в.- стая 410 , кл. ръководител- г-жа Т. Димитрова

7а.- стая 404 , кл. ръководител- г-жа М. Дякова

7б.- кабинет по изобразително изкуство, кл. ръководител- г-жа Ибришимова

7в.- стая 407 , кл. ръководител- г-жа П. Момчева