baner

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, 

Учениците от четвъртите класове ще бъдат разпределени в пети клас за учебната 2021/2022 г. по следния начин:

Va клас с бивш класен ръководител г-жа Александра Георгиева – класен ръководител г-жа Йоана Маринова.

Vб клас с бивш класен ръководител г-жа Пепа Борисова – класен ръководител г-жа Анна Маринова.

Vв клас с бивш класен ръководител г-жа Станка Тракийска – класен ръководител г-н Стоян Панев.