baner

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
От 04.10.2021г / понеделник/ учениците от прогимназиален етап ще сменят смените си както следва:
Пети и шести клас – първа смяна
Седми клас – втора смяна
Умоляваме всички родители и ученици да спазват стриктно графика за учебното време като не трябва да идват по- рано от 15 минути преди началото на първия учебен час.