baner

Съобщение

Уважаеми родители и ученици от 7. Б клас,

От 01.12.2021 г. временно г-н Пейчо Михалев – педагогически съветник на училището ще изпълнява задълженията на класен ръководител на 7. Б клас.