baner

Съобщение

До  всички ученици от 5-7 клас и техните родители,
От 7.12. 2021г.  всички ученици, чиито родители са подали декларации за тестване от 5 до 7 клас преминават присъствена форма на обучение в училище. Останалите ученици  продължават в е-среда.
Седмичните разписания и смените на обучение се запазват, за месец декември 5. и 6. клас- първа смяна, 7 клас – втора смяна.
Тестането ще се проведе на 7. 12. /вторник/ в класните стаи от  7:00 ч. за 5. и 6. клас и от 12:30 ч. за 7. клас.
Началото на учебните часове се запазва. Паралелки под 50 %  подали декларации за тестване остават в е-среда.
На 6. 12. 2021г. в сайта на училището ще публикуваме паралеките, които остават в е-среда поради липса на 50% подадени декларации за тестване.
При тестването е необходимо ученикът да не е приел храна 30 мин. преди това.