baner

Съобщение

Уважаеми родители,

За да участват децата Ви в обучение от разстояние в е-среда (ОРЕС) е необходимо да подадете заявление (за периода) до директора на училището.
В ОРЕС могат да участват всички ученици, които отговарят на условията на чл.115а, ал. 3 и ал.4, т.1 и т.2 от ЗПУО и след издаване на заповед от директора.
Ученици се обучават задължително в ОРЕС ако не са подали декларация за съгласие за тестване.