baner

Съобщение

Извършена е лека корекция в новото разписание на 7г клас за дните четвъртък и петък, за което се извиняваме. Разписанието вече е променено и актуално.