baner

Съобщение

Уважаеми родители и ученици кандидат-гимназисти,

В периода от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. може да кандидатствате за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас след положени изпити чрез тест и проверка на способностите.
Ако кандидатствате в училище, а не с електронно подаване на заявление носете следните документи:
1. Служебна бележка за явяване на изпит на НВО /от нея ще ви е нужно да препишете входящият си номер/
2. Свидетелство за завършено основно образование
3. При кандидатстване в професионална паралелка – медицинско свидетелство