baner

Съобщение

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 105, ал. 3 от същия нормативен акт, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г, за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Заповед № 3980/18.11.2022 г. на Кмета на Община Бургас

ОПРЕДЕЛЯМ

06.12.2022 г. /вторник/за неучебен ден за учениците на ОУ «Пейо Яворов» гр. Бургас във връзка с честване на 6-ти декември — Никулден и Празник на град Бургас.

Цялата заповед може да видите – ТУК