baner

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

Уважаеми учители, ученици и родители,

Изказвам благодарност на всички Вас  за участието в благотворителния базар на Основно училище “П. К. Яворов” – Бургас.

Сумата, която успяхме да съберем  е 4293,94 лв.

За внесените суми се издават свидетелства за дарения.

Събраните средства ще бъдат използвани за организиране на училищни състезания, конкурси и награждаване на изявили се ученици през учебната 2022/2023 година.

С вашата подкрепа и отношение показахте съпричастност към общата ни кауза.

Пожелаваме много здраве, творчески успехи и се надяваме на бъдещи партньорства!

 

ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР НА оу „п. к. яВОРОВ“ – ГР. бУРГАС от Красиана Илиева