baner

Съобщение

Уважаеми родители на ученици от ІV клас,

При желание може да се запознаете с индивидуалните резултати от НВО (сканираните работи) в СУ „Д. Дебелянов“ – гр. Бургас, І етаж, 103 стая в присъствието на председателя или заместник-председателите на Регионална комисия за проверка и оценка на изпитните работи по български език и литература и математика от НВО на учениците от ІV клас, по следния график:

– 12.06.2023 г. – 13.00 ч. – 17.00ч.

– 13.06.2023 г. – 14.00 ч. – 18.00ч.

– 14.06.2023 г. – 13.00 ч. – 17.00ч