baner

Съобщение

Уважаеми родители и ученици кандидат-гимназисти,

В периода от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч. може да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас.
По електронен път на адрес: https://infopriem.mon.bg се подават заявленията за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране.
Това става по следните начини:
 – Без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
– Със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас;
– Със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Бургас, в рамките на работния ден.
Ако подавате заявление в училището, а не с електронно подаване на заявление носете следните документи:
1. Служебна бележка за явяване на изпит на НВО /от нея ще ви е нужно да препишете входящият си номер/
2. Свидетелство за завършено основно образование
3. При кандидатстване в професионална паралелка – медицинско свидетелство
Инструкция за онлайн кандидатстване-ТУК
Успех!