baner

Съобщение

С решение на Педагогическия съвет №13/12.09.2023г. са приети 3 неучебни дни за 2023/2024 учебна година:

27.10.2023г. (петък) – Есенен базар

01.03.2024г. (петък) – Патронен празник на училището

31.05.2024г. (петък) – Музикален конкурс „Стълба към върха“