baner

Съобщение!

Съобщаваме на всички ученици и родители, че 4. март /понеделник/ е НЕУЧЕБЕН и НЕПРИСЪСТВЕН ДЕН.

Учениците са на училище на 5. март /вторник/ без промяна в седмичното разписание и учебната програма за втория учебен срок!

Пожелаваме на всички хубав празник!