baner

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 19.04.2024 г. от 16:00 ч. ще се извърши обработка на тревните площи срещу кърлежи в двора на училището.
Забранено е влизането в пръсканите площи следващите 24 часа.