baner

Съобщение – режим на обучение от 4 януари 2021г.

Уважаеми родители,

във връзка с удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки в страната до 31.01.2021 година със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от 04.01.2021 година:

– учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено в училище по утвърдената седмична програма и установения график на учебните часове;

– учениците от V до VII клас продължават да се обучават в електронна среда от разстояние в платформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдената седмична програма и установения график за провеждане на учебни часове в електронна среда до 31.01.2021 година.