baner

Седмични разписания – втори учебен срок

Седмичните разписания за втория учебен срок са както следва:

Седмична програма I клас  – ТУК

Седмична програма II клас – ТУК

Седмична програма IIIклас – ТУК

Седмична програма IV клас –ТУК

Седмична програма V клас  – ТУК

Седмична програма VI клас – ТУК

Седмична програма VII клас – ТУК