baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • Тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност

Тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с получено писмо с вх.№ РД-20-834/27.03.2024 г.  Ви уведомяваме, че ще бъде тествана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Тесването в област Бургас ще се извърши  на 01.04.2024г  от 11:00 часа.

Тренировката се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите. Ще бъдат задействани сиренни устройства, като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация.