baner

„Цвете за надежда“

Уважаеми родители,

Обръщаме се към всички Вас с апел за помощ! 

Населените места от община Карлово имат нужда от нашата подкрепа. Наводнението , породено от обилни и непрестанни дъждове, доведе до разруха. Стотици български домакинства загубиха своите домове и покъщнина. Нанесените материални щети са огромни!

Сега е моментът да покажем, че заедно сме по – силни! 

След  проведените родителски срещи постъпи предложение да се включим в инициативата за подпомагане на пострадалите  в община Карлово. Идеята на родителите е,  вместо цветя за първия учебен ден да се дарят финансови средства по преценка и според възможностите на всеки.  За тази цел на 15.09.2022г. в двора на училището ще бъдат поставени дарителски кутии. След празника ще бъде изготвен приемо-предавателен протокол с опис на събраните пари.

В указан ден и час паричните средства, подкрепящи инициативата, ще бъдат предадени на ръководството на училището за внасяне по банкова сметка на община Карлово. В сайта на училището ще бъде качено платежното нареждане за дарение.

Благодарим предварително за съпричастността и подкрепата!

Нека дарим!

От училищното ръководство!