baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • Училищния план-прием за учебната 2024/2025 година за първи клас

Училищния план-прием за учебната 2024/2025 година за първи клас

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 776

гр. Бургас, 13.02.2024 г.

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 44, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

и Становище на обществения съвет на ОУ „Пейо Яворов“ – Бургас с Протокол № 9/08.02.2024 г.

УТВЪРЖДАВАМ

Училищния план-прием за учебната 2024/2025 година за първи клас:

  1. А клас – 24 ученици
  2. Б клас – 24 ученици
  3. В клас – 24 ученици

Три паралелки с общо 72 ученици.

 

  МАРА ГЕОРГИЕВА

      Директор