baner

Вътрешна квалификация на МО на учителите в ЦОУД

На 28.03.2023 г. МО на учителите в ЦОУД проведе вътрешна квали-фикация на тема: „Самоподготовката в началното училище-среда за усвоя-ване на компетентности за активно учене“.

Гости на квалификацията бяха директорът на ОУ „Пейо К. Яворов“         г-жа Мара Георгиева и зам. директорът по УД г-жа Боряна Въргова.  В квалификацията се включиха всички учители от ЦОУД.

Classroom Command Kindergarten Blackboard Theme от Красиана Илиева