baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • Вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти на тема: „Иновативни методи на работа“.

Вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти на тема: „Иновативни методи на работа“.

На 01.02.2023 г. в ОУ „ Пейо Яворов“- гр. Бургас беше   проведена вътрешноинституционална  квалификация на педагогическите специалисти  на тема :„ Иновативни методи на работа“. Целта на квалификацията е да се повиши   педагогическата и методическа подготовка и да се създаде  по- добра мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагозите в училището.

Наши гости бяха директорите на Търговската гимназия, ОУ“ Антон Страшимиров“- гр. Бургас, СУ „ Димчо Дебелянов“, ОУ „ Княз Борис I “, ОУ“ Христо Ботев“ – с. Зидарово, зам.-директори и РНИКТ от други общински училища, които се включиха в обучението с голям интерес.


Dark Gray and Yellow Textured Literature Genres of Literature Prsentation от Красиана Илиева