baner

Важно!

Уважаеми ученици, родители и учители,

Учениците ще имат 2 неучебни дни през текущата седмица :

19.05.2021г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.20321г. – втори ДЗИ