baner

Важно!

От 31. 05. 2021 г. до приключването на учебната година учениците от I до VII клас ще се обучават по приложените седмични разписания  :

Разписание на часовете – ТУК

Седмични разписания – ТУК