baner

Важно!

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище,  имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от  разходите в началото на новата учебна 2021/2022г. Средствата се отпускат независимо от техните доходи.

За повече информация натиснете ТУК!