baner

Важно!

Уважаеми родители,

На 01.09.2021 г. след обяд ще бъдат публикувани в сайта  на училището графици за  провеждане на родителските срещи и графика за получаване на учебниците.
На 02.09.2021 г. ще бъдат публикувани учебните помагала за прогимназиален етап, а помагалата за начален етап ще бъдат сведени до знанието на родителите на родителските срещи.