baner

ВАЖНО!!

На основание чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 259, ал. 1 от същия нормативен акт, писмо  с Изх. № РД-21-2966/04.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка със Заповед № РД – 01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

 НАРЕЖДАМ 

I. От 08.11.2021 г. (понеделник) се преустановяват присъствените учебни занятия в училището и се преминава в обучение от разстояние в е-среда, както следва:

  1. Обучение от разстояние в е-среда за учениците от 1. клас до 4. клас – I смяна
  2. Обучение от разстояние в е-среда за учениците от 5. клас и 6. клас – II смяна
  3. Обучение от разстояние в е-среда за учениците от 7. клас – I смяна

II. Обучението от разстояние на учебните часове в е-среда включва, учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите на обучението и оценяване.

Цялата заповед може да видите – ТУК