baner

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, апелираме към Вас, ако някой може и има желание доброволно да участва в ушиването на предпазни маски с наши средства, да се свърже с класния ръководител.