baner

Важно!

Във връзка с изпратено аргументирано предложение за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда, следва учениците от 5. и 6. клас на 02.12.2021 г. и 03.12.2021 г. да се обучават присъствено в училище – първа смяна.
На 02.12.2021 г. и 03.12.2021 г. в ОРЕС остават 7. клас – втора смяна.
За периода от 07.12.2021 г. до 10.12.2021 г. , 7. клас преминават в присъствено обучение в училище – втора смяна.
За периода от 07.12.2021 г. до 10.12.2021 г., 5. и 6. клас преминават в ОРЕС – първа смяна.