baner

Важно!

Със заповед № РД-01-21/20.01.2022г. директора на РЗИ-Бургас относно въведените временни противоепидемични мерки на територията на Област Бургас считано от 24.01.2022г. до 28.01.2022г. учениците от V и VI клас провеждат учебни занятия в Е-среда(ОРЕС).

Учениците от I до IV клас и VII клас продължават присъствено обучение, при спазване на противоепидемичните мерки .

Запазва се времетраенето на часовете и седмичното разписание.