baner

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

всички сме свидетели на сложна епидемиологична обстановка. Наясно сме, че няма по-добра форма на обучение от присъствената, но предвид ситуацията изказваме нашето желание за определен период от време учениците от 5 до 7. клас да преминат на обучение от разстояние в електронна среда.
Призоваваме Ви да изразите Вашето виждане, като попълните настоящата анкета!