baner

Важно!

Учебен график и програма -II срок

Седмично разписание начален етап – ТУК

Седмично разписание прогимназиален етап – ТУК

Разписание на учебните часове в прогимназиален етап(присъствено и в е-среда) – ТУК

[gview file=“https://ouyavorov.org/wp-content/uploads/2021/01/obuch1678.pdf“]