baner

Важно!!

На основание члн.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, изпълнение на Насоки за работа на  системата на училищното образование  през учебната 2020/2021г.  в условия на COVID-19 и във връзка със Заповед №  РД 01-37/10.03.2021г.  на Министъра на образованието и науката се преустановяват  присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 7 клас за периода от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.
Учениците преминават в обучение от разстояние в е-среда.