baner

Важно!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и раздел I т. 1 и раздел II от Заповед № РД 01- 173/ 18.03.2021 г. , на министъра на здравеопазването, Ви съобщаваме, че обучението на учениците от I – VII клас за периода 22. 03. 2021 г. – 31. 03. 2021 г. ще се осъществи от разстояние в е-среда по утвърденото седмично разписание и следния график-Тук!

Заповедта може да видите –Тук!