baner

Важно!

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, изпълнение на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условия на COVID-19 и във връзка с Заповед № РД 01- 194 /30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

Нареждам за периода от 01.04.2021 г. до 02.04. 2021 г. учениците от I до VII клас да преминат в обучение от разстояние в електронна среда.

Заповедта може да видите – тук.