baner

Важно съобщение!

Уважаеми ученици,
От 04.03.2021г. / четвъртък / учениците от VI – те класове ще учат ПРИСЪСТВЕНО първа смяна от 7:30 ч.
Учениците от V и VII клас ще се обучават в електронна среда-ПЪРВА  СМЯНА от 7:30 ч.
В седмичното разписание няма промени !!!