baner

Яворови дни – 2023

През месец януари в Основно училище „Пейо Яворов“–град Бургас  ученици и преподаватели  отбелязват рождението на своя патрон със  станалите вече традиционни  „Яворови дни”.

Конкурсите и техните регламенти може да намерите на сайта в Секция УЧЕНИЦИ- Конкурс „Яворови дни“