baner

За вас, седмокласници!

Запознайте се с образователните възможности за учебната 2020/2021г. Публикувана е Заповед № РД-06-146/01.04.2020 г. за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас в област Бургас за учебната 2020/2021.
Материалите са качени на сайта на РУО – Бургас :
https://drive.google.com/file/d/1GcXK-SqiDJ7y-_l4dCEW3-IV1Zd_i-Ke/view
Очаквайте допълнителна информация!
Успех на всички в подготовката!