baner

Заповед за присъствено обучение

На основание чл.259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със Заповед  № РД 01-355/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването се възстановява присъственото обучение от 31.05.2021г.

[gview file=“https://ouyavorov.org/wp-content/uploads/2021/05/zapoved-za-prisastveno-obuchenie1767.pdf“]