baner

 • НАЧАЛО
 • новини
 • Запознаване на учениците и техните родители с оценените изпитни работи от националното външно оценяване в VII клас

Запознаване на учениците и техните родители с оценените изпитни работи от националното външно оценяване в VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Oценителски центрове, в които учениците от VІІ клас могат да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по чужд език, както следва:

 • По български език и литература – VII клас –  ПГМЕЕ-Бургас;
 • По математика VII клас – ПГЕЕ „К. Фотинов“- Бургас;
 • По чужд език – VII клас – ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“– Бургас.

Запознаването с оценените и проверени изпитни работи ще се осъществи в четирите училища при спазване на следния график:

Сряда, 30.06.2021 год. – от 8.30 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 18.30 часа;

Четвъртък, 01.07.2021 год. – от 8.30 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 18.30 часа;

Петък, 02.07.2021 год. – от 8.30 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 18.30 часа;

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР по БЕЛ /по математика/по чужд език чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

 • индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код;
 • ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;
 • запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;
 • Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
 • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
 • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването на проверените и оценени изпитни работи ще се проведе  при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID 19 в страната.