baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • ПОКАНА за събрание на делегатите, излъчени от родителите за участие в избор на Обществен съвет към ОУ „Пейо К. Яворов“ – гр. Бургас

ПОКАНА за събрание на делегатите, излъчени от родителите за участие в избор на Обществен съвет към ОУ „Пейо К. Яворов“ – гр. Бургас

Във връзка с влезлия в сила Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., започва процедурата за създаване на Обществен съвет към ОУ „Пейо К. Яворов“.

Каним делегатите, избрани на родителските срещи м. септември, 2016г., да присъстват на обща среща, която ще се състои на 22.11.2016г. /вторник/, от 18 часа в учителската стая на ОУ „Пейо Яворов“ – гр. Бургас, ул. „Карлово“ №21

Дневен ред на срещата:

  1. Избор на членове на Обществения съвет към ОУ „Пейо К. Яворов“ – гр. Бургас

Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата може да бъде намерен в държавен вестник, сайта на училището, в сайта на МОН или в сайта „За реформата“.

С уважение,

Стоян Георгиев

Директор