baner

Архив на автор

ВРЕМЕННО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ

Скъпи ученици, уважаеми родители, Предоставяме ви временното седмично разписание и учебното време за електронно, дистанционно обучение чрез електронния дневник в shkolo.bg. Педагогическият екип на ОУ "Пейо Яворов"  желаяе приятна и ползотворна съвместна работа и бъдете здрави! Клас Седмично разписание Учебно време        Начален етап 5 клас 6 клас 7 клас

САМОПОДГОТОВКА ЗА 13.03.2020 Г

Клас Теми I 1а -    1б -    1в - II 2а,б,в - III 3а -   3б -   3в - IV 4а -   4б -   4в -  Български език  5б,в,г - 6б,в,г - Английски език Математика  6а,б,в ИУЧ - 7а,б - История и цивилизации География и икономика