baner

6 ДЕКЕМВРИ – НЕУЧЕБЕН ДЕН

Със Заповед №332/3.12.2018г. на директора на ОУ „Пейо Яворов“ и във връзка със Заповед №34047/30.11.2018г. на Кмета на Община Бургас определям 6.12.2018г./четвъртък/ за неучебен ден за учениците на ОУ „Пейо Яворов“. Учебните занятия ще се възобновят на 7.12 /петък. Пожелаваме на всички ученици весел празник!