baner

Архив на автор

Учебни помагала за учебната 2021/2022 г.

Начален етап I клас  - ТУК II клас - ТУК  III клас - ТУК IV клас - ТУК  Прогимназиален етап БЕЛ - ТУК Математика и ЧП - ТУК ИИ и ТП - ТУК История и цивилизации - ТУК Английски език - ТУК Помагала за Час на класа по БДП - ТУК  

Съобщение

Заповед на Министъра на образованието и науката за учебната 2021/2022 г. за провеждане на изпити от НBO -  IV, VII, X клас - ТУК   Заповед на Министъра на образованието и науката за учебната 2021/2022 г. за график учебно време - ТУК

Важно!

Уважаеми родители, На 01.09.2021 г. след обяд ще бъдат публикувани в сайта  на училището графици за  провеждане на родителските срещи и графика за получаване на учебниците. На 02.09.2021 г. ще бъдат публикувани учебните помагала за прогимназиален етап, а помагалата за начален етап ще бъдат сведени до знанието на родителите на родителските срещи.