baner

Архив на автор

Съобщение

Заповед на Министъра на образованието и науката за учебната 2021/2022 г. за провеждане на изпити от НBO -  IV, VII, X клас - ТУК   Заповед на Министъра на образованието и науката за учебната 2021/2022 г. за график учебно време - ТУК

Важно!

Уважаеми родители, На 01.09.2021 г. след обяд ще бъдат публикувани в сайта  на училището графици за  провеждане на родителските срещи и графика за получаване на учебниците. На 02.09.2021 г. ще бъдат публикувани учебните помагала за прогимназиален етап, а помагалата за начален етап ще бъдат сведени до знанието на родителите на родителските срещи.

Важно!

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище,  имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от  разходите в началото на новата учебна 2021/2022г. Средствата се отпускат независимо от техните доходи. За повече информация натиснете ТУК!