baner

Благотворителност

Ученички от 4 а клас даряват свои вещи на деца- сираци от гр. Средец.