baner

ДАРЕНИЕ ВМЕСТО ЦВЕТЯ

                Пълна дарителска кутия вместо цветя за първия учебен ден„Пълна дарителска кутия вместо цветя за първия учебен ден”.

Това призовават Учителска та колегия, Общественият съвет и Училищното настоятелство при ОУ „Пейо К. Яворов” – гр. Бургас, които подкрепят  инициативата на Община Бургас – „Дарение вместо цветя”.

                За всички желаещи да помогнат кутията ще бъде поставена на видно място в деня на откриването на учебната 2018/2019 година. Събраните средства ще бъдат преведени по сметката на малкия Никола от Бургас, на когото предстои скъпоструваща операция в чужбина след диагноза „дефицит на бедрената кост”.

Средства се събират и на сметка:

НИКОЛА ПЕТКОВ ДИМОВ
IBAN : BG92UNCR70001523296890
BIC:UNCRBGSF