baner

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА

dav

dav

dav

dav

dav

В навечерието на  22 април – Денят на Земята ученици от 3 а клас под

ръководството на техния класен ръководител г- жа Ани Бошнакова се включиха
в пролетно почистване на двора и околните пространства на училището. Разделно
бяха събрани хартия и пластмаса, които ще отидат за рециклиране. Всички
ученици бяха „въоръжени“ с ръкавици и чували и с удоволствие приеха
предизвикателството.