baner

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА

Уважаеми родители,

 

Център за подкрепа на личностно развитие, гр. Бургас предлагат допълнителни занимания по математика за ученици в 3 и 4 клас. При желание на родители на ученици от 1 и 2 клас за допълнителни занимания по математика ще бъде сформирана такава група.

Заниманията ще се провеждат всяка събота от 11:00 ч. на ул. „Райна Княгиня“ № 11. Заявления се приемат в деловодството на училището.

Преподавател: г-жа Таня Христова, начален учител