baner

„ЕЛЕКТРОНЕН КОМИКС“

През месец май 2017г.  учениците от Iв и II в клас, участващи в клуб «Електронен комикс», представиха интересни моменти от проектната си работа. Поканени бяха родители и по-големи ученици, пред които децата демонстрираха уменията си за работа с програмите Power Point и Paint, търсене на изображения в интернет, вмъкване и анимиране на картина и текст. Показаха изработени от тях електронни картички по повод традиционни български празници.  Подбрани бяха създадени от учениците презентации на тема «Моят любим приказен герой» и «Моят домашен любимец». Обосноваха избора си на приказка, върху която са изработили електронен комикс и сами презентираха своите продукти. Всички ученици получиха грамоти за успешното си участие в проекта.